NTM

Auktoriserad service av NTM:s renhållningsfordon

Lastvagnservice är sedan hösten 2012 auktoriserad serviceverkstad för NTM.s renhållningsfordon. Vi erbjuder en unik mobil service och arbetar över hela Norrland.

Vi har ett brett utbud av NTM reservdelar i lager.

NTM är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga transporter och insamling av återvinningsmaterial och avfall. Genom en målmedveten satsning på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av Nordens ledande aktörer.

Du når oss på 070-604 41 26.