Miljö och Kvalitet

Lastvagnsservice AB

 

Lastvagnsservice är en auktoriserad Scaniaverkstad och utför service samt reparationer av främst Scanias fordon. Företaget bedriver även verkstad och försäljning inom slang & hydraulik samt svetsning.

 

Våra drivkrafter för att driva ett systematiskt och förebyggande förbättringsarbete är

  • Ambitionen att hålla högsta möjliga service till våra befintliga och nya kunder.
  • Upprätthålla trivsel och säkerhet på vår egen arbetsplats.

 

Detta möjliggörs genom att:

  • Våra kunder och personal har en öppen dialog för ett så likvärdigt synsätt som möjligt gällande leveranstid och resultat.
  • Hålla rent och snyggt och visa varandra respekt på arbetsplatsen.
  • Vara lyhörda för idéer och förslag till miljö och kvalitetsförbättringar och ständigt arbeta gemensamt för företagets utveckling.
  • Återkommande utveckla vår kompetens, vilken är A och O för att hänga med i nyheter och fortsätta ligga i framkant.
  • Vi håller oss ajour med utveckling inom teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
  • Vi återkommande identifierar och värderar risker och vår möjlighet att påverka miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
  • Löpande ompröva våra rutiner för att säkerställa rätt förebyggande och akuta åtgärder i syfte att minimera utsläpp och olyckor.
  • Säkerställa att bransch- och lagkrav efterlevs med god marginal.